Alumnes amb un dels seus treballs realitzats

Alumnes amb un dels productes realitzats en el marc del projecte.