Alumnes amb un dels seus treballs realitzatsUn any més els alumnes de l’escola han participat en el projecte EART.

Accions i diàlegs d’art, és un projecte adreçat a un grup de joves d’educació secundària obligatòria adaptada.

Les dinàmiques i estratègies principals del projecte miren de treballar l’autoestima, les dificultats, les motivacions i desitjos dels participants, essent el procés de pensament i creació propi de l’artista les eines principals per vehicular el procés educatiu i creatiu amb els participants.

El projecte parteix d’una doble finalitat. D’una banda, la de treballar educativament amb l’art com a font d’estímul intel·lectual i d’ampliació de vivències per a adolescents amb capacitat Intel·lectual Límit; i d’altra banda, el foment de les relacions entre persones amb i sense discapacitat mitjançant dinàmiques que fomentin la tolerància i l’empatia, fent èmfasi amb les capacitats i no en allò que ens diferencia.

L’eix principal de treball és el diàleg i les converses dels participants, a partir de les quals s’intenta traduir les idees expressades en relació a la seva pròpia identitat, motivacions, desitjos i dificultats, en un resultat artístic la formalització del qual té molt a veure amb els seus interessos i capacitats.

Gràcies un any més per participar amb la vostra proposta!

www.experimentem.org

www.activitatsdart.org