Engeguem la campanya de col·laboració Jo també vull gaudir de la Sexoafectivitat!

És de vital importància per als adolescents implementar un programa d’Educació en Sexualitat i Afectivitat a l’escola per promoure hàbits i conductes saludables i prevenir conductes de risc associades a la pràctica sexual de l’alumnat.

Davant la detecció de conductes de risc pel que fa a la dimensió afectiva-sexual d’una part dels adolescents decidim proposar un programa d’Educació en afectivitat i sexualitat en el currículum de l’escola.

L’adolescència és un període caracteritzat pels canvis físics, el descobriment d’una nova identitat, el deixar enrere amb recança la infantesa, amb tot el que això comporta de desorientació, l’afrontament a noves situacions i la experimentació de noves sensacions, desitjos i emocions i fa que es trobin en una situació d’especial vulnerabilitat.

Aquesta vulnerabilitat i fragilitat es veu multiplicada en els adolescents amb FIL, donades les seves característiques psicoevolutives. Adolescents amb cos d’adolescents, necessitats biològiques, relacionals i emocionals d’adolescents però amb una capacitat cognitiva i per tant de gestió de les noves situacions per sota de la que s’espera per la seva edat cronològica. La capacitat d’autogestió, d’autoregulació emocional es veu en molts casos alterada, mostrant un alt grau de vulnerabilitat en situacions de risc.

És essencial que rebin un suport educatiu!

Aquest Programa està pensat, dissenyat i conduït per professionals especialitzats formats en psicologia clínica i FIL.

  • Xerrades per a l’alumnat
  • Materials didàctics. Adequats a les seves capacitats i competències lingüístiques com a eina per donar suport a les accions preventives i de sensibilització .
  • Espai propi. Espai conduit per professionals especialitzats on puguin parlar de sexe, esvair els seu dubtes i es tracti la sexualitat i l’afectivitat amb el respecte que necessita perquè així puguin construir–se amb un equilibri emocional i afectiu, amb seguretat i amb conductes saludables que els protegeixin de riscos que van associats a la sexualitat, com embarassos no desitjats, malalties de transmissió sexual, relacions perjudicials per l’equilibri emocional,…
  • Xerrades i tallers de informació i formació per a les famílies

Ajuda’ns a aconseguir 6.000 € per impartir 15 tallers de sexoafectivitat a adolescents entre 12 i 18 anys amb Funcionament Intel·lectual Límit (FIL) de l’Escola de Vida Montserrat de l’acidH.

Col·labora amb la campana Jo també vull gaudir de la Sexoafectivitat! 

Gràcies!

Share This