1 Permanecer absolutamente en el domicilio.
2 Prohibir la entrada a otras personas ajenas, concretamente las limpiadoras de los hogares.
3 Recordar el rentat de mans molt sovint i evitar tocar-se la boca, nas i ulls (que es per a on entre el virus), evitant abraçades i petons.
4 Quan una persona usuària tingui símptomes, com per exemple febre i/o tos, s’aïllarà a la seva habitació (si està sola).
  • Caldrà que porti mascareta quan surti de la habitació. 
  • Si la febre supera els 38.5ºC  i/o pateix ofeg, s’avisarà al CAP corresponent.
  • En cas de no resposta, trucar al 061, o bé al  011 ó 012.
  • No anar a l’hospital si no es té el diagnòstic de pneumònia per un metge, estan molt saturats i si no la té, retornaran al pacient/a al pis.
5 Evitar administrar paracetamol i/o ibuprofè per tal de no emmascarar els símptomes (que ens serveixen de guia per la actuació mèdica).
6 En cas de tenir un cas confirmat o bé de gran sospita (doncs de moment no es fan les proves diagnostiques a tothom)
  • Aquesta persona romandrà al pis, doncs sabem que molt possiblement tots els altres habitants del pis, tinguin o no tinguin símptomes, estaran també infectats.
  • Cal saber que les persones que han emmalaltit poden transmetre el virus durant 14 dies i inclús 15 dies més.
7 En el cas d’emmalaltir un cuidador
  • Cal saber que si va a casa seva, podrà contaminar als seus familiars (que si son d’una certa edat o amb malalties cròniques, tenen mes risc d’evolucionar malament).

A mida que vagin sortint mes dubtes anirem confeccionant les normes que creiem mes adients

Gràcies!
Share This