Espai famílies

Un dels objectius de l’acidH i el compromís que va adquirir des dels seus inicis és millorar la qualitat de vida de les persones amb Funcionament Intel·lectual Límit, Discapacitat Intel·lectual Lleu i les seves famílies.

Intentant donar resposta a les diferents necessitats des de diferents serveis:

^

Blog

El blog és un diari interactiu personal on podem compartir informació, articles,… i comentar-los entre tots. També l’utilitzarem per informar-vos de totes les activitats que anirem realitzant.

^

Grup de suport familiar. "El cafè dels dilluns"

El Grup de Suport Familiar d’acidH representa un espai per a tots els pares, mares i/o tutors que tenen un fill o filla amb discapacitat intel·lectual lleugera o amb capacitat intel·lectual límit i que senten la necessitat de compartir la seva experiència amb d’altres famílies que visquin, o hagin pogut viure, situacions similars a les seves, i alhora poder rebre informacions del seu interès.

L’objectiu d’aquest Grup és el crear un espai per a les famílies on s’intercanviïn experiències, on es rebi informació sobre el món de la discapacitat, on es puguin resoldre dubtes i sobretot, on es descobreixin els aspectes positius de la col·laboració entre persones que es troben i a qui uneix un fet comú. És important que en el Grup de Suport Familiar es creï un espai de reflexió.

Característiques:
  • Grup fix,  de 8 a 10 persones.
  • Format de tertúlia.
  • Periodicitat mensual.
  • Temàtiques obertes i proposades pel propi grup.
^

Escola de pares

És un recurs de suport a la família que pretén donar una informació/formació sobre diferents temes que preocupen les famílies que tenen al seu càrrec una persona amb discapacitat i potenciar les habilitats necessàries per afrontar diverses situacions que venen donades pel rol de ser pares i per la pròpia problemàtica que pot aportar la discapacitat.

Els temes de les ponències varien segons els interessos dels pares, són temes que els preocupen i sobre els quals necessiten tenir informació per poder alleujar alguna de les seves angoixes. Fins ara els temes de més interès, entre altres, són: itineraris de formació/inserció, serveis residencials/habitatge, figures jurídiques de protecció i/o sexualitat.

^

Atenció i assessorament familiar/parella

Servei adreçat a famílies en general, monoparentals, adoptives, mares i pares d’infants i joves amb discapacitat intel·lectual o sense, que requereixin informació, orientació i atenció referent a conflictes personals, socials i familiars o que presentin dubtes o preocupacions en l’educació dels seus fills i filles davant de qualsevol aspecte o temàtica. Aquest servei també està a disposició dels joves i adolescents que puguin necessitar informació, orientació i atenció referent a qualsevol tipus de conflicte personal, social o familiar. El servei és presencial i personalitzat. Caldrà concertar hora de visita.

Quin és l’equip de professionals?

El grup compta amb el suport dels professionals del centre de psicologia i logopèdia d’acidH, els quals organitzen les activitats i reorienten els continguts dels temes que es tracten per tal de donar resposta a les diferents necessitats.