Departament de formació

Des del Departament de formació d’acidH realitzem dues funcions principals, formació de reciclatge professional dels treballadors i col·laboradors de la nostra entitat, i formació externa a altres col·lectius o entitats del sector d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.

Formació interna

Amb la finalitat de garantir un servei actualitzat i de qualitat als nostres usuaris, realitzem un seguit d’accions formatives que es poden desglossar en formació d’acollida i formació de reciclatge professional.

Formació externa

Amb la intenció de compartir els nostres coneixements adquirits mitjançant l’experiència a l’hora de realitzar els nostres serveis i a partir de la formació d’un equip multidisciplinar, estem realitzant un seguit d’accions formatives tant adreçades a diferents tipus d’organitzacions sensibles a aquestes dificultats com a grups de pares i famílies. La nostra oferta formativa externa és realitzada pels professionals de les següents àrees de la nostra entitat:

També comptem amb la col·laboració dels professionals de la Fundació Tutelar d’acidH La nostra oferta formativa consisteix en xerrades, col·loquis, cursos i servei d’assessorament en relació amb els següents continguts:

^

Intervenció educativa en les persones amb rendiment intel·lectual límit.

^

Intervenció multidisciplinar en persones amb rendiment intel·lectual límit: satisfer les diverses necessitats.

^

Integració laboral amb persones amb intel·ligència límit o discapacitat intel·lectual lleugera.

^

Protecció jurídica: incapacitació i institucions tutelars.

^

L’adolescent amb rendiment intel·lectual límit o discapacitat intel·lectual lleugera.

^

La psicoteràpia per a persones amb rendiment intel·lectual límit.

^

Intervenció directa als serveis residencials

Accions formatives a mida

Entenem que cada entitat o col·lectiu que estigui interessat en formar-se en relació amb els continguts que estan en el nostre domini, viu una realitat concreta i per tant també pot tenir unes necessitats formatives determinades. Per aquesta raó, les nostres accions formatives poden ser accions formatives fetes a mida, tot adaptant el seu contingut i la seva durada.

Formació de voluntaris

acidH com a entitat especialitzada en l’atenció a persones amb Intel·ligència límit o Discapacitat Intel·lectual Lleugera forma part del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya com a entitat col·laboradora en formació. Pretenem oferir formació per a voluntaris/es per a exercir correctament aquelles tasques que han decidit desenvolupar a partir dels següents cursos:

Títol del curs: “Curs bàsic d’intervenció en persones amb discapacitat intel·lectual”.

  • Destinataris:  voluntaris que intervenen en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual o que s’hi volen incorporar.
  • Durada: 12 hores

Títol del curs: “Passat, present i futur en la integració laboral de les persones amb discapacitat psíquica”.

  • Destinataris: voluntaris que col·laborin en entitats o programes laborals per a les persones amb discapacitats psíquiques.
  • Durada: 12 hores

Els cursos oferts estan reconeguts com a crèdits de lliure elecció per la Universitat de Barcelona i podeu consultar la nostra oferta formativa corresponent al PFVC  al següent portal d’internet www.voluntariat.org.