Centre de Psicologia i Logopèdia

El Centre de Psicologia i Logopèdia acidH (CPLA) es va crear l’any 1995 a partir de la necessitat detectada d’oferir una atenció psicològica, psiquiàtrica i logopèdica a les persones amb Funcionament Intel·lectual Límit i Discapacitat Intel·lectual Lleugera que presenten dificultats o trastorns susceptibles d’atenció terapèutica.

També atenem a la població general d’adolescents, adults, parelles i famílies que requereixin d’un tractament i seguiment psicològic. Per a dur a terme aquest treball, el CPLA disposa d’un qualificat equip de professionals que ofereix un tracte personalitzat.

També acollim estudiants en pràctiques de les Facultats de Psicologia de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Ramon Llull. L’estudiant pot aprendre al costat dels nostres professionals i veure de prop el treball que realitzen.

Atenció multidisciplinar

El Centre de Psicologia i Logopèdia acidH aborda la situació personal de cada pacient de forma integral. Entenem la salut com un equilibri entre factors biològics, psicològics i socials que interaccionen i s’influencien entre si. És per aquest motiu que des d’una perspectiva bio-psico-social, treballem de forma multidisciplinar, amb un equip de professionals format per psicòlegs, psiquiatra, logopeda, infermera i treballadora social. D’aquesta manera podem entendre la situació del pacient i del seu entorn des d’un punt de vista global.

Especialitats

1. Psicologia

En el CPLA ens preocupem per la qualitat de vida de les persones, aspecte molt difícil de conservar en la nostra vida actual. Per aquest motiu es faciliten i s’aporten noves estratègies per tal que la persona pugui dur a terme el seu propi procés de canvi. En el treball clínic amb adults, situem a la persona com a centre del seu propi canvi, estimulant i ampliant els seus recursos i capacitats personals per tal d’afrontar de la forma més adequada cada problema o dificultat. En el treball terapèutic amb adolescents, actuem tant des de l’àmbit clínic com psicopedagògic o escolar. Abastem tant l’atenció del pacient, com la de les famílies i educadors que interaccionen en el seu entorn familiar i escolar.

Serveis que s’ofereixen:
 • Teràpia de grup.
 • Diagnòstic i orientació psicològica.
 • Informes psicològics
 • Psicoteràpia infantil i juvenil
 • Orientació familiar
 • Psicoteràpia d’adults
 • Psicoteràpia de parella i família.

2. Logopèdia

Avui en dia, tots els aspectes relacionats amb la comunicació tenen una gran importància en la nostra societat. Per tant n’hem de tenir cura des de la infantesa i al llarg de tota la vida. Per aquest motiu, des del CPLA, diagnostiquem, tractem i prevenim els problemes que fan referència a la parla, el llenguatge, la lectura i la escriptura.

Serveis que s’ofereixen:

 • Diagnòstic logopèdic.
 • Teràpia miofuncional.
 • Reeducacions de trastorns de la parla, del llenguatge i de la veu.
 • Informes logopèdics.

3. Reeducacions psicopedagògiques

És un model d’intervenció que pretén treballar les dificultats acadèmiques, transmetre estratègies d’aprenentatge i potenciar la capacitat de treball autònom i organitzat. Va dirigit a infants i adolescents amb dificultats d’aprenentatge i/o manca d’estratègies i hàbits d’estudi. Per tal d’orientar-se en el procés reeducatiu es realitza una avaluació psicopedagògica a partir de diverses proves que ens ajuden a conèixer les necessitats educatives de cada infant o adolescent. La reeducació psicopedagògica implica un treball conjunt i complementari amb la família i l’escola:

 Pautes dirigides a les famílies per afrontar:

 • La baixa motivació dels seus fills cap a l’estudi.
 • El fracàs escolar.
 • Les dificultats d’aprenentatge.

Treball amb l’escola

 • Contacte amb els mestres per a fer un seguiment directe del treball a l’escola.
 • Pautes dirigides als tutors per a potenciar les estratègies d’intervenció.