Fundació acidH: donem suports

Cobrim les necessitats de suport i protecció.
Garantim els drets personals i patrimonials, i
promovem l’autonomia de les persones amb FIL.

Servei de suport a l’exercici de la capacitat jurídica

Té per objectiu cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia dels drets personals i patrimonials i promoure l’autonomia de les persones amb funcionament intel•lectual límit amb mesures de suport judicials o notarials en els termes que estableixi la corresponent resolució judicial o escriptura. El servei vetlla per a que les persones amb necessitats de suport gaudeixin d’un desenvolupament integral que afavoreixi la seva inclusió i participació plena en tots els àmbits de la vida social.

Servei de suport futur

Assessora i prepara a aquelles persones i famílies que han optat per a que en el futur sigui la Fundació acidH la que exerceixi l’assistència cap al seu familiar. Assumeix el compromís i la responsabilitat amb la persona, la família i la societat de que un cop els pares-assistents no hi siguin la Fundació acceptarà el càrrec de suport.

Servei suport sociojurídic a les famílies

Ofereix informació i assessorament sobre les figures jurídiques de protecció i els seus procediments: provisió de suports, exercici del càrrec, etc… També assessora i informa sobre les entitats de suport i els recursos socials adreçats a les persones amb funcionament intel•lectual límit o discapacitat intel•lectual lleu.

Ens trobareu a:

Fundació Tutelar acidH
Milà i Fontanals, 14 – 26, 1er2a
08012 Barcelona
T 93 219 36 51

O mitjançant el formulari de contacte