En Jordi és  qui ens ha fet de guia dins la cotxera d’autobusus d’Horta, en la que trobem 340 busos i 1200 treballadors en aquesta cotxera sota terra.

Per començar em repassat les normes de civisme a seguir dins l’autobús, els seients reservat i les sortides d’emergència.

Ens ha explicat què fa un autobús des que entra a la cotxera a la nit fins que es torna a posar en marxa al mati.
El primer que fa el bus en arribar a la cotxera es posar benzina, i també es posa un líquid al tub d’escapament que minva les emissions contaminants del bus.
Es volca per infrarojos la informació de la quantitat de passatgers que utilitzen el bus per tal d’ajustar la quantitat d’autobusos per rutes i hores punta.
L’autobús també es neteja i l’aigua es recicla i es reutilitza durant un mes. Reciclen , filtren i guarden l’aigua. Estan molt concienciats amb la reducció d’emissions contaminants i el medi ambient.
Un autobús amb un bon manteniment te menys averies, per això el manteniment és el tan important.
Aquesta cotxera també disposa d’un motor a gas que genera electricitat que s’utilitza en aquesta cotxera.
En aquests cotxera hi ha 42 línies de bus.
Les oficines de la cotxera tenen moltes de les parets de vidre, per aprofitar al màxim la llum del dia.

El bus turístic només el trobem en aquesta cotxera i hem tingut la sort que hi hem pogut pujar i fer una petita volta.

Gràcies per tot Jordi!