En Guillem ens ha explicat que el parc Diagonal Mar es va inaugurar el 2002 i que tot ell està plantejat amb elements que tinguin a veure amb la sostenibilitat i la biodiversitat.

Diagonal Mar és el segon parc més gran de Barcelona.
És un espai immens i assolellat, diàfan, absolutament accessible, on l’aigua d’un gran llac comparteix protagonisme amb turons coberts de gespa i una vegetació exuberant.

El Parc de Diagonal Mar s’allarga amb un disseny que afavoreix que es barregi amb la ciutat a través d’un espai gran i diàfan, que al final es connecta amb el mar.

El parc s’ordena seguint una sèrie de camins que, com un arbre, es ramifiquen cap a totes les direccions. Arreu, tot separant i endreçant espais, llarguíssims bancs de formigó que volen evocar les ones del mar van agafant la forma d’aquests camins i els contorns de diverses placetes.

Guillem nos ha explicado que el parque Diagonal Mar se inauguró en 2002 y que todo está planteado con elementos que relacionados con la sostenibilidad y la biodiversidad.

Diagonal Mar es el segundo parque más grande de Barcelona.
Es un espacio inmenso y soleado, diáfano, absolutamente accesible, donde el agua de un gran lago comparte protagonismo con colinas cubiertas de césped y una vegetación exuberante.

El Parque de Diagonal Mar se alarga con un diseño que favorece que se mezcle con la ciudad a través de un espacio grande y diáfano, que al final se conecta con el mar.

El parque se ordena siguiendo una serie de caminos que, como árbol, se ramifican hacia todas las direcciones. Por todas partes, separando y ordenando espacios, larguísimos bancos de hormigón que quieren evocar las olas del mar van cogiendo la forma de estos caminos y los contornos de varias plazoletas.