El conjunt de Can Solei i de Ca l’Arnús és un indret únic a la ciutat de Badalona per les seves edificacions singulars, pel manteniment de l’estructura agrícola tradicional, per la bellesa dels seus jardins i per l’esclat de riquesa vegetal i faunística que hi fa vida. 

Té molts arbres centenaris, amb dimensions i ports excepcionals. Cal destacar tres edificis relacionats amb el jardí: el castell del llac, la torre de l’aigua i la torre del rellotge. 

Tot això és el que vam poder descobrir a la nostra visita guiada per AMB  

El conjunto de Can Solei i de Ca l’Arnús es un lugar único en la ciudad de Badalona por sus edificaciones singulares, por el mantenimiento de la estructura agrícola tradicional, por la belleza de sus jardines y por el estallido de riqueza vegetal y faunística que hace vida.

Tiene muchos árboles centenarios, con dimensiones y puertos excepcionales. Cabe destacar tres edificios relacionados con el jardín: el castillo del lago, la torre del agua y la torre del reloj.

Todo esto es lo que pudimos descubrir en nuestra visita guiada por AMB