Àrea de Recerca i innovació

L’acidH va néixer amb la vocació de servei envers el col·lectiu de persones amb Intel·ligència Límit (IL). Aquesta vocació amb el pas del anys no només s’ha mantingut sinó que ha anat creixent, fins al punt de voler donar resposta a cadascuna de les necessitats que han anat apareixent. Amb la maduresa que la nostra entitat ja té i amb tot l’aprenentatge d’aquests anys, hem apostat per crear una nova àrea, que s’encarregui de transformar tota la nostra experiència en coneixement i aquest en font de millora contínua.

Creiem fermanent que tota organització que vulgui avançar necessita buscar, estudiar i analitzar els seus resultats però també els processos que ens hi porten. D’aquesta manera, a partir de la recerca, sorgeix l’oportunitat de millorar i de la seva mà, la d’innovar.

A més, considerem que la recerca i la innovació són font inesgotable de valor afegit. Un valor que sens dubte ha de permetre millorar l’abordatge integral a les persones amb IL i també ha impulsar el creixement professional i personal dels treballadors de la nostra entitat.