Àrea de recerca i innovació

Innovació

L’empresa social és innovadora per naturalesa. Una àrea que a més d’investigar i fer recerca serveixi per potenciar l’intraemprenedoria, detectant àrees de millora, adaptant processos i fomentant el canvi i la transformació constant.

La cerca de nous models de negoci o el desenvolupament de processos més eficients és necessària si es vol liderar el canvi en el nostre sector. Ja no ens conformem amb generar valor social, sinó que entenem la innovació com un pilar de la sostenibilitat del model a llarg termini i que ha d’ajudar a la generació de riquesa que es reinverteixi en el benestar del col·lectiu de persones amb IL.

En l’actualitat les nostres línies d’innovació són:

  • Detecció d’àrees de millora internes
  • Adaptació de processos i millora contínua.
  • Aliances i partnerships amb entitats i col·laboradors estratègics.
  • Business Development i anàlisi de mercat.
  • Transformació Digital