Àrea de recerca i innovació

 

Hola Olga, benvinguda a l’acidH.

Com ens vas conèixer? Quin va ser el teu primer contacte amb l’acidH?

Conec l’acidH des de fa anys, recordo el meu pare, mestre d’educació especial jubilat, comentar, “He recomanat a aquest nano l’Escola de vida Montserrat”. Vaig entrar en contacte amb vosaltres a través de la Dra. Júlia Miralbell, companya del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia que em va comentar que volíeu iniciar activitats de recerca.

Quines són les teves funcions actualment?

Actualment sóc psicòloga al CPLAi al CET. La meva tasca principal l’acompanyament psicològic als usuaris/es. A més, al CPLAtambé estic desenvolupant tasques de recerca.

Com és un dia teu al CPLA?

Visites, visites i visites i si queda algun forat… trucades i coordinacions!

Hem vist que recentment t’has doctorat en Psicologia…

Sí! He dut a terme la meva tesi doctoral “Funcionament executiu i neuroimatge en la paràlisi cerebral discinètica” al Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona sota la supervisió de la Dra. Roser Pueyo. Ha estat un procés llarg però em sento molt satisfeta i afortunada per les oportunitats que m’ha proporcionat!

Quin paper creus que pot desenvolupar la recerca al Tercer Sector i en especial a l’acidH?

Ben encaminada, la recerca ens pot ajudar a avaluar i ajustar els serveis que oferim per seguir endavant amb la convicció que les millores que veiem en l’àmbit clínic o social estan, a més a més, recolzades pels resultats de recerca. Crec que el més important és poder fer una recerca directament lligada a les necessitats del col·lectiu usuari i els resultats de la qual es traslladin en millores per ell, les seves famílies i els professionals que l’atenem. Això no sempre és fàcil, però crec que és necessari: recerca i clínica cal que es nodreixin mútuament.

En l’àmbit de recerca, quins projectes esteu portant a terme?

L’equip del CPLA és molt i molt actiu i sempre apareixen noves iniciatives per donar resposta a les necessitats del col·lectiu. Per ara, hem dut a terme un projecte inicial sobre envelliment i estem treballant en el tema de la Sexo-Afectivitat.

Finalment, una última qüestió: què creus que pots aportar a l’acidH i què creus que l’acidH et pot aportar a tu?

Aprenc cada dia dels meus companys i companyes del CPLA i CET però també del que m’expliquen les persones d’altres serveis amb qui faig coordinacions. Treballar amb persones que tenen tants anys d’experiència i iniciativa és un luxe. L’acidH m’està aportant coneixement i experiència en el treball en equip i eines per respondre a les necessitats dels usuaris/es de manera integral. Crec que per part meva puc aportar els meus coneixements en neuropsicologia que poden ser útils per abordar algunes dificultats que té el nostre col·lectiu. Pel que fa a la recerca, espero poder ajudar a l’equip del CPLA a analitzar l’activitat clínica que es duu a terme.