El programa Èxit ofereix acompanyament a un grup de persones que es troben inserides en una empresa del mercat laboral ordinari, i precisen d’un acompanyament molt puntual per al manteniment de la feina i/o promoció laboral.    

Èxit és una acció validada per la Metodologia de Treball Amb Suport, que contempla el seguiment al llarg de tota la vida laboral com un factor clau en l’èxit de la inserció laboral. 

En el programa s’han creat 3 nivell de suport, des del seguiment d’un cop al mes considerat com a ÈXIT 1, passant al suport d’un cop al trimestre ÈXIT 2 i ja el nivell d’ÈXIT 3 que consistirien un parell de visites l’any. Més com una supervisió i visites “de cortesia” per a poder continuar mantenint el contacte tant amb l’empresa, com amb el treballador i equip de treball. 

Una de les característiques d’aquest programa es que sempre s’està obert i disponibles a qualsevol canvi i/o modificació en la freqüència de les visites en tant que l’empresa com el treballador pugui necessitar.  

Totes les persones que formen part del programa ÈXIT, han estat prèviament vinculades en l’entitat en algun dels altres programes d’inserció (Singulars/SIOAS).

  En Gerard explicant la seva experiència d’Inserció i tasques a Decathlon a una visita d’un grup de Singulars  enmarcada dins el coneixement d’entorns productius.