Departament de Formació i Orientació Laboral

Programes de formació i inserció

Programes de formació professional bàsica

Adreçats a joves d’entre 16-21 anys, sense acreditació de l’ESO.

Formació en els perfils professionals:

^

Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals.

^

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració.

Programes de dos cursos de durada, que inclouen formació en centres de treball (pràctiques).

Servei d’inserció laboral

(Agència de col·locació autoritzada amb el número 0900000023) Servei d’inserció laboral en el mercat laboral ordinari.

Adreçat a joves i adults que volen incorporar-se o reincorporar-se al mercat laboral.

Serveis:

^

Servei-taller d'inserció laboral (stil), assessorament individualitzat i formació per a la recerca de feina.

^

Intermediació laboral, per a promocionar ofertes laborals ajustades als nostres participants.

^

Treball amb suport (tas), seguiment individualitzat a la persona treballadora i a l’entorn empresarial per a garantir l’èxit de la contractació.

^

Assessorament a empreses, en la contractació de persones amb discapacitat.

SUMEM. Projecte d’inclusió laboral de persones amb discapacitat en el mercat ordinari, impulsat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona (2022-2023). 

SIOAS 2022/23. Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat
Expedient núm. STC012/22/000044
Subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del FSE

PROGRAMA SINGULARS.
Expedient núm. SOC020/22/000051
Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri de Treball i Economia Social en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes  Singulars de Garantia Juvenil